akademia@majkijezowskiej.com +48 666 686 333

dr Marek Kaczmarzyk

 

Jestem neurodydaktykiem, neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem z dwudziestodwuletnim stażem pracy w szkole średniej. Jestem także  naukowcem, memetykiem i ewolucjonistą oraz autorem podręczników i programów szkolnych. Doktorat z zakresu chronobiologii obroniłem w 1998 na Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2000 jestem kierownikiem Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012 prowadzę Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska, działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.

Moją misją jest propagowanie dydaktyki ewolucyjnej –  dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Jak tylko mam czas to piszę artykuły i książki z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki z Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Back To Top