Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia!

Załączniki do pobrania i uzupełnienia

Pobierz, uzupełnij i wyślij na adres akademia@majkijezowskiej.com , aby uprościć i przyspieszyć komunikację w tytule wiadomości wpisz „Zaczarowane Wakacje Załączniki”

 

POZOSTAŁE ZGODY I OŚWIADCZENIA WYDRUKUJ , WYPEŁNIJ I PRZYWIEŻ RAZEM Z DZIECKIEM NA ZACZAROWANE WAKACJE:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O WYRAŻANIU WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

ZGODA NA SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI GŁOWY DZIECKA

ZGODA NA PODAWANIE LEKÓW

Przeczytaj i zapoznaj się z niezbędnymi dokumentami do podpisania przy przekazaniu nam dziecka na wypoczynek niezbędnych w  warunkach sanitarnych w wyniku COVID:

Wysłaliśmy na Twój adres email odnośnik do tej strony, sprawdź czy nie znajduje się w katalogu SPAM.

Pamiętaj by oryginały wszystkich powyższych dokumentów zabrać ze sobą w dniu wyjazdu!