UZYSKANIE AKREDYTACJI OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

odn

Z przyjemnością informujemy, że dnia 21 czerwca 2021 r. decyzją Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy akredytację.

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia.

Jej uzyskanie stanowi potwierdzenie, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

WPIS DO EWIDENCJI PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Decyzją Marszałka Województwa Opolskiego otrzymaliśmy wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nazwą

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej.